Sociale kaart Doornenburg

Welkom op de Sociale kaart van Doornenburg. Op deze kaart vindt u een overzicht van alle voorzieningen op het gebied van Zorg en Welzijn, specifiek voor en door de inwoners en bezoekers van Doornenburg. De kaart zal in de nabije toekomst nog worden aangevuld met de gebieden onderwijs en recreatie.

 

Van oudsher neemt Doornenburg in de gemeente Lingewaard een speciale plaats in. Door de ligging, , maar zeker ook
door de mensen die er wonen. Trots als zij zijn op hun dorp en op hun saamhorigheid, ervaren veel dorpelingen
een gevoel van een eigen identiteit: zij voelen zich echt “Doornenburger”.

 

Deze eretitel kunnen ook mensen
krijgen die van elders in Doornenburg komen wonen.
Deze zogeheten ”import-Doornenburgers” worden ruimhartig opgenomen.
Hechte familiebanden en nabuurschap dragen ook in belangrijke mate bij aan de grote sociale cohesie.

Veel Doornenburgers kennen elkaar en zorgen ook voor elkaar, kijken naar elkaar om.

 

De geborgenheid binnen
de gemeenschap kleurt het leefklimaat in het dorp, dat door velen als plezierig en warm wordt beleefd.

Dit maakt het “landschap” van zorg en welzijn
in het dorp levendig en gevarieerd, maar soms wat onoverzichtelijk.

 

Daarom is deze  sociale kaart voor de ouderen / mantelzorgers die wonen in Doornenburg.

Ben je op zoek naar professionele zorgverleners en organisaties : 

Op deze kaart vind je informatie over zorg, welzijnsvoorzieningen en activiteiten 

 

Mocht u nog een voorziening missen of heeft u andere vragen, wijzigingen of aanvullingen, dan mag u deze mailen naar 
info@socialekaartdoornenburg.nl